Eesti Vene

Niiskus

üks tõsistest probleemidest ehitise soojuskadudes on liigne niiskus , või soojustus- materjalidesse kondenseerunud või sinna ilmastiku mõjul sattunud niiskus.

Niiskuse avastamine ja jälgimine ehitises ja selle piiretes sisaldab endas mitmeid sügavuti minevaid füüsikalisi inspekteerimisi, millest effektiivsem on infrapuna skanner millega kontaktivabal meetodil on võimalik kiirelt skaneerida seinte ja katuste pindasi avastamaks niiskuskolletest tekitatud anomaaliaid - külmasildu.

Paralleelselt termografeerimisega on mõistlik antud inspekteerimise toetuseks läbi viia ka ehitises muud mõõdistused mis kujutavad endast:

Ehituse ventilatsiooni mõõdistamist.
Ehitise loomuliku välisõhu infiltratsiooni (ehitise õhupidavus) suurus.
Temperatuuri, külmema punkti määramine
Relatiivne niiskus.

(Relatiivne niiskus on tihtipeale defineeritud kui vee auru protsent õhus. õhus sisalduva veeauru kogus võib sõltuda nii temperatuurist kui survest.)

Ehitised , Mugavustase –niiskusefekt / temperatuuri variatsioonid

Efektiivne mugavustase nii kodus kui kontoris varieerub sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest. Kui niiskustase on madal võib normaalne temperatuur tunduda külmem kiirenenud aurustumise tõttu keha pinnalt ja samuti suurema niiskustaseme korral võib sama temperatuur tunduda soojem sõltudes vähenenud higistamisest.

Paljud materjalid (puu, kips,värvid) imevad (absorbeerivad) õhust niiskust. Materjalid imevad niiskust kui niiskustase õhus on kürgem ja loovutavad niiskust , ehk kuivavad kui niiskustase ümbritsevas keskkonnas on madalam. Niiskus mis näiteks on imendunud kipsi võib tihtipeale tekitada jäävaid vigastusi, lõhed , murenemised, praod. Ka niiskuse kondenseerumine , näiteks krohvi taha võib tuua kaasa krohvi , krohvialuse pinna struktuuri lagunemise ja loob kasvutingimused hallitusele, kopitusele ja vammi tekkeks.

Ideaalne talvine keskkond siseruumides peaks olema kuskil 22 C juures kus relatiivne niiskus jääb vahemikku 30-60 %. Suvisel perioodil siseruumide ideaalne temperatuur 20C ringis ja relatiivne niiskus 40-60 % loetakse normaalseks.

Kontoritehnika ,arhiivimaterjalid, dokumendid võivad saada kahjustatud kõrgest niiskustasemest siseruumides ja see võib lühendada nende eluiga.
Ehitise ümbris, soojus ja ventilatsioonisüsteem peab hoidma üleval optimaalset niiskustaset. Vastasel juhul on võimalus majaseene teke talle sobivas keskkonnas.

Selle vältimiseks tuleb hoida ehitistes teatavat ülerõhku ja ja niiskustaset alla 60%, mis on vajalik , et saavutada sobiv keskkond ja õhukvaliteet ehitises. õhu sundventilatsioon ruumidest nagu toaletid, pesuruumid , köök , võib põhjustada hoones alarõhu ja ilma äratõmmatava õhu asendamiseta tingib välisõhu sissetungimise neisse ruumidesse ja õhuniiskus võib kondenseeruda teatud kohtadesse mis soodustab seen ja hallituseoste levikut.

Kuna niiskus on efektiivne soojusjuht siis õigetel tingimustel ehitisest tulenevad või ehitisse sisenevad niiskuskolded saab visualiseerida termokujutisena andes selge ja täpse ülevaate probleemist ,hoides kokku märgatavalt aega ja tööjõudu mis kuluks sama töö tegemisele tavaliste konduktiivmeetodil töötavate käsiniiskus- mõõtjatega.

Niiskuskolle seinas, pööra tähelepanu ventilatsiooniava ümbrusele.
hele piirkond määratleb soojuslekked seinas.

Antud ehitis oli hiljuti soojustatud. Hele piirkond all paremal on soojem ümbritsevast keskonnast. Täiendavad testid kinnitasid , et isolatsioon on niiske. Sellega seoses avastati kaks probleemi :

A) Akna piilarid ja aknalaud olid halvasti paigaldatud mis võimaldas niiskusel tungida isolatsioonini.
B) Maapind aias puutus kokku maja seinaga mis omakorda soodustas isolatsiooni märgumist.

Parem pool majast ei olnud veel antud inspektsiooni ajaks soojustatud.

     «Tagasi

BLOWERDOOR

- mis on blowerdoor?
Blowerdoor on instrument mis on nüüdseks laialdase kasutuse leidnud erinevates ehituslikes inspektsioonides...

Blowerdoor

TERMOGRAAFIA

- mis on termograafia?
Termovisioon on esemelt kiirgunud või peegeldunud soojusest saadud tuletis meile nähtavaks kujutisteks, piltideks...

Termograafia

ENERGIAAUDIT

- mis on energiaaudit?
Energiaaudit on protseduur selgitamaks, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud meetmed ...

Energiaaudit
Soojuspilt OÜ | Tallinn Vikerlase 15 13616 | GSM (+372) 53 855 161 | GSM (+372) 57 57 09 95 | Fax: (+372) 68 54 945 | E-mail: info@soojuspilt.ee
© Copyright 2006 Weirix