Eesti Vene

Energiaaudit

Energiaaudit on protseduur selgitamaks, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud meetmed energia säästmiseks, kuidas saab energiat auditeeritaval objektil säästlikumalt kasutada, aga ka toota ja edastada.

Energiaauditit võib läbi viia erinevate mudelite kohaselt. Energiaauditi mõiste nagu ka paljude teiste terminite mõiste ei ole iga protsessi jaoks täiesti sarnane. Energiaauditid toimuvad vastavalt hoone tüübile, kasutusalale, suurusele. Tuntakse veel energiaauditeid tööstuses, tootmisprotsessis ja kõikjal kus tegemist on energiaga.Energiaauditid on üldiselt kohustuslikud. Soomes on täiemahuline ametlik energiaauditite programm kus energiaauditeid subsideeritakse riigi poolt. Energiaauditi tulemusel saadakse finantsmajanduslike põhjendustega energiasäästumeetmete pingerida, aga annab ka võimaluse näiteks hoonete sertifitseerimiseks, et kinnisvara väärtust energeetika vaatevinklist niimoodi hinnata.

Eesti klimaatilistes tingimustes on suurema osa aasta vältel vajalik hoonet kütta,et hoone säiliks ja selles normaalselt elada saaks. Küttekulud on üks suuremaid igakuiseid väljaminekuid meie perede eelarves. Kui soovime tulevikus tõusvate kütuse hindade ja üha kallineva energia tingimustes paremini ning ökonoomsemalt hakkama saada kui täna, tuleb meil teha teadlikke valikuid, st. eelistada oma valikutes maju, mille energiavajadus on väiksem.

Eestis kulutatakse ühe ruutmeetri elamispinna kütmiseks 270 kilovatt-tundi, Põhjamaades aga alla 150. Seejuures on Põhjamaades keskmine ruumi temperatuur kõrgem kui meil. Suur osa Eesti elamufondist on kehvas tehnilises seisukorras. Eesti elamutest on 41% vanemad kui 50 aastat, 23,5% vanemad kui 24 aastat ja 35,5% on ehitatud viimase 24 aasta jooksul (EV Majandusministeeriumi andmed).

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/91/EÜ energiatõhususe kohta tuleb alates 2009. aastast hoonete ja nende osade müüjatel ja väljarentijatel esitada tehingu sõlmimisel energiamärgis. See annab tulevikus võimaluse oma uue kodu ostmisel võtta arvesse ka seda, kui palju tuleb energia ja sooja saamiseks maksta.

Audit annab hoone energiatarbimisest ülevaate:

Reaalsete kulude kindlakstegemine ja andmete pidev ning süstemaatiline registreerimine võimaldab teha järeldusi, töötada välja kulunorme, avastada normist väljuvat või vale tarbimist. Selliste andmete olemasolu aitab võrrelda ja vähendada mis tahes kulutusi, nii ühiskondlike kui elu-hoonete ülalpidamiseks. Energiaaudit aitab teha õigemaid otsuseid hoonete remontimise kohta

     «Tagasi

BLOWERDOOR

- mis on blowerdoor?
Blowerdoor on instrument mis on nüüdseks laialdase kasutuse leidnud erinevates ehituslikes inspektsioonides...

Blowerdoor

TERMOGRAAFIA

- mis on termograafia?
Termovisioon on esemelt kiirgunud või peegeldunud soojusest saadud tuletis meile nähtavaks kujutisteks, piltideks...

Termograafia

ENERGIAAUDIT

- mis on energiaaudit?
Energiaaudit on protseduur selgitamaks, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud meetmed ...

Energiaaudit
Soojuspilt OÜ | Tallinn Vikerlase 15 13616 | GSM (+372) 53 855 161 | GSM (+372) 57 57 09 95 | Fax: (+372) 68 54 945 | E-mail: info@soojuspilt.ee
© Copyright 2006 Weirix